Neden Pişmiş Kil?

Çünkü;Tuğlanın nefes alma özelliği ile mekanlardaki ısı ve nem dengelerini ayarlayarak sağlıklı ortamlar yaratır , diğer yapı malzemelerine göre %20 oranında nemi hızla alır ve hızla geri verir.
Tuğla mekanik etkilere karşı mukavemeti ve dış tesirlere karşı dayanıklılığı yüksektir
Isı geçirme ve depolama direnci büyüktür.
Sıvayı kolayca tutan özel sıva çizgileri ve gözenekleri yapısıyla duvarlar daha az sıva ile kaplanır.
Yalıtım malzemeleri ile birlikte kolaylıkla kullanıldığı için izolasyonda çok iyi sonuçlar verir.Gözenekli yapı, tuğla ürünlerinde hafiflik sağlar. Hafif olduğu için de taşıyıcı sisteme az yük bindirdiğinden demirden tasarruf sağlar.
Masif yapıda bulunan mikronize kılcal kanallar sayesinde bünyesinde su barındırmaz.
Tuğla çok kolay temin edilebilen bir yapı malzemesidir.
Tuğla, en ekonomik yapı malzemesidir. Üstelik nesiller boyunca sağlam kalması tuğlayı daha da hesaplı yapar.
Tuğla bina cephelerinde yıllarca bakım gerektirmeyen,estetik görünümler oluşturan uzun ömürlü doğal yapı malzemeleridir.
Tuğla pişmiş kilden oluşur ve tamamen doğaldır. %100 geri dönüşümlü yapı malzemesidir bu özelliği ile çevre ve insan sağlığını tehdit etmeyen bir yapı malzemesidir.İyi Bir Tuğlanın Özellikleri
Türkiye’de inşaat amaçlı kullanılan tuğlalarda TSE tarafından uyulması istenen standartlar aşağıda verilmiştir.
Bunlar;

Karbonat miktarı : %8-15Plastiklik suyu : %13,20 – 40,70
Kuru küçülme : %8 (max)
Toplam küçülme : %10 (max)
Basınç mukavemeti : 23,5 N/mm2
Su emme oranı : < %8 ise uygun
Ateş zayiatı : %10-13İNSAN SAĞLIĞINA DOSTTURLAR
Nefes alan malzemedir, %20 oranında nemi hızla alır ve hızla geri verir, başka hiçbir malzeme rutubet dengesini tuğla kadar sağlıklı ayarlayamaz. Aynı mekanlarda uzun yıllar yaşadığımız için tuğlanın sağlığımız üzerindeki olumlu etkisini iyi anlamalıyız.HESAPLIDIRLAR
Tuğla, en ekonomik yapı malzemesidir. Üstelik nesiller boyunca sağlam kalması tuğlayı daha da hesaplı yapar. Doğru kullanıldığında kanun ve yönetmeliklerde belirtilen değerleri oluşturduğundan ısı ve ses yalıtımı sunar. Ayrıca tuğla gündüz depoladığı ısıyı gece geri vererek ek bir enerji tasarrufu da sağlar.UZUN ÖMÜRLÜ MALZEMELERDİR
Üstün bir yapı malzemesi olan tuğla yıllardır insanoğlunun bir numaralı tercihidir. Tuğla kullanılarak yapılan binalar zamana meydan okumuş ve tarihten günümüze ulaşmıştır. Örneğin, Babil’de kullanılan tuğlalar yaklaşık 2600 yaşındadır. Bir yapı malzemesi seçerken altı bin yıldır kullanılan tuğla ile alternatifleri arasındaki farkı iyi değerlendirin!DOĞAYA DOSTTURLAR
Tuğla, pişmiş kildir. Tamamen doğal ve %100 geri dönüşümlü yapı malzemesidir. Hiçbir kimyasal işlemden geçmedikleri için kendi halinde doğaya bırakıldıklarında dahi kolayca doğaya geri dönüşebilirler. Ayrıca yapı malzemeleri fonksiyonları dışında da öğütülmüş hali çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Doğanın bir ferdi olarak iyi düşünmelisiniz. Başka hangi yapı malzemesi tuğla kadar doğaya dosttur.AKILLI İZOLASYON YAPARLAR
Tuğla kanun ve yönetmeliklerindeki değerlere uyulduğunda çok iyi ısı ve ses yalıtımı yapar. Yalıtım malzemeleri ile birlikte kolaylıkla kullanıldığı için izolasyonda çok iyi sonuçlar verir. Kısacası, tuğla sağlık, doğallık ve konforu ısı-ses yalıtımıyla birlikte sunar.

MİLLİ ÇIKARLARIN HİZMETİNDEDİRLER
Tuğlanın hammaddesi kildir. Kil verimsiz topraklardan alınan bir malzemedir. Böylece verimsiz topraklarımızdan kanunlar çerçevesinde alınan kil tuğla yapımıyla ekonomimize kazandırılır. Tuğla, dışa bağımlı bir sektör değildir. Üretimde yoğun olarak insan emeğinden yararlanılır. Çok yaygın kullanıldığı için kil ocaklarından duvar yapımına kadar yüzbinlerce insanımıza iş imkanı yaratır.

TUĞLALARIN ÖZELLİKLERİ 
Tuğlalar “Seramik” olarak tanımlanan bir malzeme türüdür. Bun­lar inorganik, yüksek ısılarda işlem görmüş silikatlar ve metal oksitlerdir. Oksitlenmiş bir malzeme olmaları kimyasal bakımdan denge noktasında olan ve yeni bir kimyasal işleme girmeyen bir malzeme olmaları demektir. Fiziki olarak sert, gevrek ve ısıya dayanıklıdırlar. Tuğla malzemenin içindeki kuartz kaolinit ve mika ısı etkisi ile kuartz kristobalit, mullit ve bunları bağlayan bir camsı malzeme oluştururlar, inşaatlarda kullanılan tuğlaların pişirme ısıları 950-1200 santigrat civarındadır.Tuğla üretimi önemli ölçüde yakıt gerektirir. Adi tuğlalar, harman tuğlası, 800 derecede pişirilirken sert tuğla için pişirme ısısının 900-1000 derecenin üzerinde olması gerekir.
Tuğlaların pişirilmesi sırasında, içinde sonsuz sayıda mikrokospik çatlak, boşluk ve geçitler oluşur. Bunlar “boşluk” olarak adlandırılır. Bu boşluklar tuğlanın bütün önemli özel­liklerini etkilerler. Porozite = Boşluk hacmi / tuğlanın dış hacmidir ve yüzde olarak belirtilir. Bunun için tuğla önce kuru olarak tartılır, daha sonra suyun içinde tutularak bütün delik­lerin su ile dolması sağlanır. Tekrar tartılır. Aradaki ağırlık farkı suyun özgül ağırlığına bölünerek boşluk hacmi bulunur. Ancak tuğladaki boşluklar içinde bulunan hava, suyun boşluğa girmesini engelleyebilir. Bunun için tuğlaların su içinde kay­natılması ve soğuduktan sonra bu boşluklara suyun dolması bek­lenir.
Genellikle tuğlanın porozitesi %25′den fazla ise giderek basınç dayanımı azalır. Sörünür olarak kullanılacak, hava koşullarına açık, ve sıva ile kaplanmayacak tuğlalarda porozite %15′den yüksek olmamalıdır.

Basınç Dayanımı
Basınç dayanımı tuğlanın en önemli özelliğidir. Pek çok faktöre bağımlıdır. Tuğlanın porozitesi, pişirilme ısısı, üretim biçimi. delikli tuğla ise deliklerin miktarı, yeri, ke­narlarının biçimi, yükleme yönü, vb. basınç dayanımı üzerinde etkili olan faktörlerdir. Tuğlanın yapıldığı toprağın cinsinin de tuğla basınç dayanımı üzerinde etkisi vardır.
Bugün bazı ülkelerde 500-600kg/cm2 basınç dayanımı olan tuğlalar üretilebilmektedir. Türkiye’de üretilen tuğlaların basınç dayanımları genellikle düşüktür.
Üretilen tuğlaların üzerinde sistemli bir basınç dayanımı saptama deneyleri yapılmamaktadır, özellikle harman tuğlalarında basınç dayanım­ları genellikle düşük olduğu gibi aynı ocaktan gelen tuğlalarda çok büyük basınç dayanımı farklılıkları görülebilmektedir. Daha kontrollü olarak üretilen fabrika tuğlalarında bile basınç dayanımlarında %50′nin üzerinde basınç dayanımı farklılıkları olabilmektedir.

img